Πιστοποιήσεις LPI
2021-11-14, 17:30–18:00, Room 1

Παρουσίαση του LPI, διαθέσιμων πιστοποιήσεων και πληροφορίες


Παρουσίαση διαθέσιμων πιστοποιήσεων του LPI, τρόποι προετοιμασίας και εξέτασης.

See also: Πιστοποιήσεις LPI

Μέλος GreekLUG, Υπεύθυνος LPI Community Partner του GreekLUG