Λέσχη Κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
2021-11-13, 18:00–18:30, Room 2

Σε αυτή την παρουσίαση, θα αναφερθούμε στην προσφάτως δημιουργημένη λέσχη κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα αναλυθεί ο σκοπός της, το όραμά της καθώς και οι πραγματοποιημένες και προγραμματισμένες δράσεις της. Επιπλέον θα δώθουν και οι οδηγίες για τον διαγωνισμό CTF που θα πραγματοποιήσει η λέσχη στην διάρκεια του συνεδρίου.


Αναλυτική περιγραφή των δράσεων της λέσχης κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και οδηγίες για τον διαγωνισμό CTF όπου περιέχεται στα δρώμενα του συνεδρίου.

See also: Presentation

Applied Informatics Student, University of Macedonia.
President of Cyber-Security Club @ University Of Macedonia