Περιεχόμενα Λογισμικού
2021-11-13, 12:00–12:30, Room 1

Η παρουσίαση θα αναλύσει τις Λίστες Υλικών για λογισμικό (Software Bill of Materials - SBOM). Το SBOM περιέχει πληροφορίες που περιλαμβάνουν την προέλευση, την άδεια χρήσης, την ασφάλεια και άλλες σχετικές πληροφορίες για κάθε συστατικό ενός πακέτου λογισμικού.
Θα παρουσιαστούν οι ανάγκες που ώθησαν στη δημιουργία τους, τα προβλήματα, και οι τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.


Τη σημερινή εποχή δεν υπάρχει αυτόνομο λογισμικό: κάθε πακέτο λογισμικού εξαρτάται από πλήθος άλλων πακέτων (όπως βιβλιοθήκες). Το Bill of Material (SBOM) του λογισμικού περιέχει πληροφορίες που περιλαμβάνουν την προέλευση, την άδεια χρήσης, την ασφάλεια και άλλες σχετικές πληροφορίες για κάθε στοιχείο. Η χρήση τους μειώνει τις περιττές εργασίες παρέχοντας κοινούς μορφότυπους για τους οργανισμούς και τις κοινότητες ώστε να μοιράζονται σημαντικά δεδομένα, εξορθολογίζοντας και βελτιώνοντας έτσι τη συμμόρφωση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Ο Αλέξιος Ζάβρας είναι ο Senior Open Source Compliance Engineer της Intel Corp. Έχει διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών, έχοντας φοιτήσει στο ΕΜΠ και στο University of Wisconsin - Madison, ενώ ασχολείται με το ΕΛ/ΛΑΚ απ’ το 1983, πριν ακόμα εφευρεθούν οι όροι "ελεύθερο λογισμικό" ή "λογισμικό ανοιχτού κώδικα". Δραστηριοποιείται σε πολλές κοινότητες του χώρου, ενώ έχει και εξίσου πολυετή εργασιακή εμπειρία με βάση το ΕΛ/ΛΑΚ, τόσο ως ελεύθερος επαγγελματίας καθώς και ως στέλεχος εταιριών και οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.