Τι πάρκα τεχνολογίας θέλουμε;
2021-11-13, 19:00–19:30, Room 1

Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να συνεισφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και στρέμματα γης για τη δημιουργία ενός «πάρκου υψηλής τεχνολογίας».

Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα, με έδρα τα Γιάννενα, που μελετά την τεχνολογία και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία. Μαζί με άλλους ενεργούς πολίτες, κάνουμε οκτώ προτάσεις για ένα «πάρκο τεχνολογίας» που θα επικεντρώνεται στην τοπική οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον.

Ξεκινήσαμε έναν δημόσιο διάλογο προς βελτίωση των προτάσεων για μια τόσο σημαντική υποδομή. Η Περιφέρεια Ηπείρου πρέπει να λάβει υπόψη την ποικιλομορφία επιχειρηματικών μοντέλων και προσεγγίσεων τεχνολογικής ανάπτυξης. Ένα πάρκο τεχνολογίας, με χρήματα φορολογουμένων πολιτών και σε δημόσια γη, οφείλει να προωθεί την πολυφωνία και να υπηρετεί την τοπική κοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανοιχτότητας και του διαμοιρασμού.


Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να συνεισφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και στρέμματα γης για τη δημιουργία ενός «πάρκου υψηλής τεχνολογίας».

Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα, με έδρα τα Γιάννενα, που μελετά την τεχνολογία και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία. Μαζί με άλλους ενεργούς πολίτες, κάνουμε οκτώ προτάσεις για ένα «πάρκο τεχνολογίας» που θα επικεντρώνεται στην τοπική οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον.

Ξεκινήσαμε έναν δημόσιο διάλογο προς βελτίωση των προτάσεων για μια τόσο σημαντική υποδομή. Η Περιφέρεια Ηπείρου πρέπει να λάβει υπόψη την ποικιλομορφία επιχειρηματικών μοντέλων και προσεγγίσεων τεχνολογικής ανάπτυξης. Ένα πάρκο τεχνολογίας, με χρήματα φορολογουμένων πολιτών και σε δημόσια γη, οφείλει να προωθεί την πολυφωνία και να υπηρετεί την τοπική κοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανοιχτότητας και του διαμοιρασμού.

See also: Presentation

Nikiforos is a Junior Research Fellow at Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance, Tallinn University of Technology. He is pursuing a PhD on “Governance of Smart Cities” and is affiliated with the FinEst Twins Smart City project. His research interests include circular economy, smart city, commons and sustainability transitions.

Nikiforos is also a Fellow of the P2P Lab research collective. He has been involved in REFLOW, an EU H2020 project seeking resilient solutions towards a circular economy, and the Tzoumakers, an open lab for communities to cooperatively design and manufacture tools for small-scale agricultural production.

Nikiforos is a Civil Engineer and holds an Integrated MSc in Transportation and Project Management from the Aristotle University of Thessaloniki.