Έναρξη - Χαιρετισμοί
2021-11-13, 10:00–10:30, Room 1

Έναρξη - Χαιρετισμοί


Έναρξη - Χαιρετισμοί
- Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Καθηγητής - Κοσμήτορας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
- Σιφαλέρας Άγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας - Επιστημονικός Υπεύθυνος στην οργανωτική επιτροπή της FOSSCOMM 2021
- Σταμέλος Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΛΛΑΚ , Καθηγητής Πληροφορικής , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης