Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η περίπτωση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού Δικτύου (LSN)
2021-11-13, 17:00–17:30, Room 2

Η ανάδειξη της συμμετοχικής κουλτούρας αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοινωνικών δικτύων στη σημερινή εποχή, καθώς από τη φύση του λογικού τους σχεδιασμού ενθαρρύνουν τη συνεργατική δημιουργία περιεχομένου και τη διαμοίραση του σε άγνωστο κοινό. Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις, μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια κρίσιμων γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου κοινωνικού δικτύου ,προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης. [www.edivea.org ]


Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί τη φυσική εξέλιξη ενός κλάδου της εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στον άνθρωπο. Η ραγδαία ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων τα τελευταία χρόνια συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Jones, 2020), το οποίο έχει αντίκτυπο και στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Προβληματική της εργασίας αποτελεί η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους. Παράλληλα, διευρευνήθηκε ο ρόλος και η παιδαγωγική αξιοποίηση των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών. Tο Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης. [www.edivea.org ] σχεδίασε, και δημιούργησε ένα νέο Κοινωνικό Μέσω Δικτύωσης το οποίο αξιοποίησε παιδαγωγικά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα Κοινωνικά Μέσα δικτύωσης μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά τόσο στο επίπεδο την επικοινωνίας της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης όσο και σε αυτό της συμμετοχική μάθησης.

See also: Presentation

Ο Κωνσταντίνος Κωτσίδης διδάσκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2003. Είναι διδάκτορας [Αξιοποίηση των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων] στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης και ασχολείται ενεργά με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και Πληροφορίας στην ΕξΑΕ. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα: «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική». Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΔΙΒΕΑ, πρεσβευτής T4E, επιμορφωτής β’ επιπέδου στις ΤΠΕ και έχει συμμετάσχει ως tutor σε πολλά εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα.