Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά το συνέδριο.

Οι σύνδεσμοι θα αναρτηθούν με την έναρξη του συνεδρίου!!!