Ανοίγοντας τη τρισδιάστατη σχεδίαση στην εκπαιδευτική κοινότητα: σχολιασμός έργων εκπαιδευτικών
2021-11-14, 12:00–12:30, Room 2

Η τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στην εκπαιδευτική πρακτική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, όπως για την εννοιολογική κατανόηση φαινομένων, την υποστήριξη των μαθητών στην αποσαφήνιση παρανοήσεων, για τη δημιουργία διδακτικού υλικού μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης, δημιουργία απτικού υλικού για μαθητές με οπτικές δυσκολίες, κλπ.
Η χρήση ανοικτού λογισμικού και υλικού μπορεί να υποστηρίξει την εκπαίδευση σε θέματα επιστημών και τεχνολογίας (STEM), χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να συνδράμουν σε όλα τα μαθήματα. Τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα, σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινωνικο-πολιτισμική στροφή προς τη συμμετοχή στα κοινωνικά μέσα και την πολιτιστική παραγωγή, συνέβαλαν στην επέκταση και εξάπλωση των πρακτικών ανοιχτού κώδικα. Αυτές περιλαμβάνουν τις επεκτάσεις από λογισμικό σε γενική πολιτισμικότητα μέσω κινήσεων «ελεύθερης κουλτούρας» και, πιο πρόσφατα, επέκταση από λογισμικό σε υλικό και στη σχεδίαση.
Η ομάδα ST3dM του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. πραγματοποίησε ένα σεμινάριο τρισδιάστατης σχεδίασης 15 ωρών ανοιχτό για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Σε αυτό οι εκπαιδευτικοί εισήχθησαν στο σχεδιαστικό πρόγραμμα TinkerCad ως εργαλείο σχεδίασης για τη δημιουργία και την επεξεργασία τρισδιάστατων μοντέλων. Μετά από μια σύντομη περίοδο εξοικείωσης με το TinkerCad, οι εκπαιδευτικοί ήταν σε θέση να παράξουν σύνθετα αντικείμενα και να εντοπίσουν προβλήματα στην εκπαιδευτική τους πρακτική, στα οποία η τρισδιάστατη αναπαράσταση θα μπορούσε να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών και μοντέλων από τους μαθητές/τριες.
Στην παρουσίαση αυτή θα επικεντρωθούμε στα έργα που παρήγαγαν οι εκπαιδευτικοί ως τη δημιουργικότητα, την αισθητική, την πληρότητα, την σύνθεση και το μήνυμα που μεταφέρουν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 3D σχεδίαση έδωσε τη δυνατότητα να παραχθούν σύνθετα και δημιουργική έργα με υψηλή πληρότητα. Όσο αφορά την αισθητική, παρόλο που μερικά έργα είχαν αισθητική επεξεργασία, γενικά ο περιορισμένος χρόνος δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση σε αυτό τον τομέα.


Το TinkerCad είναι ένα ελεύθερο διαδικτυακό λογισμικό στο νέφος. Οι δημιουργίες που παράγονται είναι ανοιχτές στην κοινότητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να τροποποιηθούν ελεύθερα. Παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει έργα τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης δεν υπάρχουν έρευνες για τα αποτελέσματα από τη χρήση των τρισδιάστατων έργων στη διδασκαλία.

See also: Presentation

Η Ανθούλα Μαΐδου πραγματοποίησε τις βασικές σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην «Ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση» στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και διδακτορική διατριβή πάνω στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Παράλληλα ασχολείται με την τρισδιάστατη σχεδίαση για τη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων και συνθέσεων και φωτορεαλιστικών αναπαραστάσεων. Εργάζεται από το 2004 ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, εικονική αρχιτεκτονική, τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση.